Lokale overheden en netbeheerders

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijk opgaven van dit moment. Een uitdagende puzzel, waarbij we voor elektriciteit van centrale fossiele productie toewerken naar een decentrale, duurzame en hernieuwbare energievoorziening. Een cruciale schakel is ons (landelijke) elektriciteitsnetwerk, waarmee we de opgewekte stroom daadwerkelijk transporteren naar die plekken waar het gebruikt wordt. Om de transitie betaalbaar te houden, zullen we het net dan ook slimmer en efficiënt moeten gaan gebruiken. Dit gaat alleen niet vanzelf en vraagt samenwerking tussen overheden, netbeheerders en de markt. Repowered spreekt de taal van zowel de publieke sector als de markt en kan hiermee lokale oplossingsrichtingen en concepten voor flexibiliteitsoplossingen vormgeven en regisseren.

Hoe kan Repowered jou helpen

Als onafhankelijke regisseur van flexibiliteitsoplossingen helpt Repowered lokale overheden en netbeheerders om lokale projecten van de grond te krijgen. Dit doen wij vanuit:

  • Uitgebreide ervaring en track record in publiek-private samenwerkingen
  • Sterk netwerk in zowel publiek als private sector
  • Inhoudelijke detailkennis over problematiek rondom netschaarste en congestie
  • Inhoudelijke expertise energie- en flexibiliteitsmarkten
  • Portfolio en ervaring met oplossingsrichtingen en concepten om elektriciteitsnet efficiënter te gaan gebruiken

In de Regionale energie-strategieën (RES) wordt ons toekomstige energiesysteem vanuit een regionale basis vorm gegeven. Uit de eerste concepten blijkt dat volop wordt ingezet op zon en wind als basis voor elektriciteitsopwekking.

Optimale benutting van het elektriciteitsnetwerk

Met name de elektriciteitsopwekking uit zon vraagt een andere blik op ons elektriciteitsnetwerk. In tegenstelling tot fossiele centrales, is zonne-energie sterk fluctuerend. De hoogste pieken, op erg zonnige dagen, treden slechts een handvol keren per jaar op. Dat betekent dat de capaciteit van het elektriciteitsnet gedurende de rest van het jaar niet volledig wordt gebruikt.

Er wordt ondertussen op verschillende niveaus gewerkt en gerekend aan een toekomstbesteding energiesysteem. Zo worden plannen van de RES doorgerekend op haalbaarheid, kijken de netbeheerders naar uitbreiding van het netwerk en wordt op basis van praktijkervaring nu al gekeken of we toch niet al meer opwekking kunnen toelaten. Repowered laat u graag zien hoe energie opslag, conversie, en andere flexibiliteitsopties voor elke regio een no-regret optie is. Wij helpen u graag op weg om de lokale opties te verkennen en ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.

Wilt u weten welke rol opslag, conversie en flexibiliteit kan spelen?

Doe de flexcheck.

Naar de flexcheck