Eigenaar en ontwikkelaar wind- en zonneparken

Als gevolg van de sterke groei in het aantal zon- en windparken begint ons elektriciteitsnet te kraken. Wilt u als ontwikkelaar of eigenaar weten wat u zelf kunt doen om uw energieproject toekomstbestendig te maken? Wij verkennen voor u mogelijkheden om de opgewekte stroom zoveel mogelijk direct en lokaal te gebruiken. Ook wordt de business case voor opslag en conversie van elektriciteit steeds interessanter. Repowered heeft de kennis en ervaring om de waarde van uw energieproject te verhogen door slimme integratie van een batterij of elektrolyser.

Onze waarde

Wij verhogen de waarde van uw energieproject door:

  • Verlagen van aansluit- en transportkosten
  • Optimalisatie eigen verbruik
  • Meer opgesteld vermogen op bestaande aansluiting
  • Verhogen (financiële) waarde opgewekte stroom
  • Aanvullende verdienmodellen op capaciteitsmarkten
  • Omzetten opgewekte stroom in waterstof

Veel zonneparken worden ontwikkelt en gedimensioneerd op een zo hoog mogelijke jaarproductie. Als gevolg van de toename aan zonneparken, neemt de waarde van de opgewekte stroom af. Daarnaast wordt, als gevolg van schaarste op het elektriciteitsnet, een aansluiting met transportcapaciteit steeds moeilijker te verkrijgen. Wij geloven er in dat door slimme configuratie de waarde van uw duurzaam energieproject wordt verhoogt en er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare transportcapaciteit. Repowered heeft verschillende flexibiliteitsoplossingen ontwikkeld, waarmee wij deze waarden voor u kunnen realiseren.

Optimalisatie eigen verbruik

Ten eerste kijken wij naar de mogelijkheden om de opgewekte stroom zoveel mogelijk lokaal in te zetten. Dit kan door de gelijktijdigheid van uw eigen verbruik en productie te verhogen, maar ook door verbinding te leggen met verbruikers bij u in de buurt.

Peakshaving en opslag

In veel gevallen loont het om een gedeelte van de productie af te kappen, of te "curtailen". Door toevoeging van een slim batterijsysteem kan de maximale piekbelasting nog verder worden verlaagd. Door de zonnestroom op piekmomenten op te slaan, kan uw project worden aangesloten op een kleinere aansluiting. Daarnaast kan de opgeslagen energie worden ingezet op momenten dat deze meer (financiële) waarde heeft. De waarde van uw energiesysteem kan verder worden verhoogd door actief in te spelen op de verschillende capaciteitsmarkten. Repowered heeft uitgebreide kennis van de verschillende energiemarkten en helpt u graag om deze waarde voor uw project te ontsluiten

Conversie naar waterstof

In veel gebieden in Nederland kunt u als ontwikkelaar helemaal geen nieuwe projecten meer aansluiten op het net. Ook in dit geval helpen wij u graag om te verkennen welke mogelijkheden er alsnog zijn. Denk hierbij aan lokale omzetting naar waterstof of het creëren van experimenteerruimte waarmee uw zonnepark toch kan worden aangesloten.

Maak van uw zonnepark een flexibele energiebron.

Doe de flexcheck.

Naar de flexcheck