Energiecoöperaties en lokale initiatieven

Energiecoöperaties spelen een steeds belangrijkere rol in de energietransitie. Als geen ander kennen zij de lokale belangen en dragen hiermee bij in de vorming van een toekomstbestendig energiesysteem. Repowered streeft er naar om duurzaam opgewekte stroom zoveel mogelijk lokaal in te zetten. Met onze kennis over energiemarkten, smart grids, opslag en conversie helpen wij lokale initiatieven op weg naar lokaal en zelfvoorzienend energiesysteem.

Waarom samenwerking met Repowered

De oprichters van Repowered zijn zelf ook actief als bestuurder van lokale energiecoöperaties en kennen hierdoor de kracht, maar ook ondersteuningsbehoefte van lokale initiatieven. Wij zetten onze professionele kennis graag in voor:

  • Kennisdeling over energiemarkten en flexibiliteitsmarkten
  • Opstellen Business Case en kansenkaart voor opslag, conversie en andere vormen van flexibiliteit
  • Gezamenlijke ontwikkeling van opslag of conversie bij opwekprojecten
  • Ontwikkeling lokale Smart grids en energy community's

In het Klimaatakkoord staat het streven dat nieuwe duurzame energieprojecten, bijvoorbeeld met zon en windenergie, voor 50% in eigendom komen van omwonenden en (kleine) lokale bedrijven. Lokale energiecoöperaties houden zich bezig met energiebesparing, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, wederverkoop van energie en opwekken van duurzame energie uit wind en zon. Repowered ziet ook een belangrijke rol voor coöperaties om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Door het ontwikkelen van zogenaamde smart grids kan op lokaal niveau worden gezorgd dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

In een smart grid wordt door middel van slimme sturing en prikkels gezorgd dat energie zoveel mogelijk wordt gebruikt op momenten dat deze ook wordt geproduceerd. Slimme apparaten, maar ook opslag zijn bronnen voor flexibiliteit waarmee het systeem in balans wordt gehouden.

Vanuit Repowered kunnen wij een reëel beeld schetsen van de mogelijkheden om toe te werken naar een lokaal energiesysteem en u professioneel ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van projecten.

Wilt u weten hoe u meer waarde kunt halen uit lokale energie-optimalisatie?

Doe de flexcheck.

Naar de flexcheck