Voor wie zijn wij er?

<span>Eigenaar en ontwikkelaar</span> wind- en zonneparken

Eigenaar en ontwikkelaar wind- en zonneparken

Als gevolg van de sterke groei in het aantal zon- en windparken begint ons elektriciteitsnet te kraken. Wilt u als ontwikkelaar of eigenaar weten wat u zelf kunt doen om uw energieproject toekomstbestendig te maken? Wij verkennen voor u mogelijkheden om de opgewekte stroom zoveel mogelijk direct en lokaal te gebruiken. Ook wordt de business case voor opslag en conversie van elektriciteit steeds interessanter. Repowered heeft de kennis en ervaring om de waarde van uw energieproject te verhogen door slimme integratie van een batterij of elektrolyser.

Meer informatie
<span>Industriële grootverbruiker</span> van elektriciteit

Industriële grootverbruiker van elektriciteit

Heeft u flexibele productieprocessen binnen uw bedrijfsvoering? Weet dan dat u hier geld mee kunt verdienen. Als gevolg van de toename van de het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit worden de prijsverschillen voor elektriciteit gedurende de dag steeds groter. Op zonnige dagen met veel wind kunt u zelfs geld ontvangen door energie te verbruiken. Heeft u veel flexibel vermogen, dan kunt u deze capaciteit tevens tegen een vergoeding beschikbaar stellen voor de balanshandhaving van ons elektriciteitsnet. Repowered helpt u graag op weg om te bepalen op welke manier u waarde kunt creëren door op een slimme manier energie te gebruiken.

Meer informatie
<span>Energiecoöperaties</span> en lokale initiatieven

Energiecoöperaties en lokale initiatieven

Energiecoöperaties spelen een steeds belangrijkere rol in de energietransitie. Als geen ander kennen zij de lokale belangen en dragen hiermee bij in de vorming van een toekomstbestendig energiesysteem. Repowered streeft er naar om duurzaam opgewekte stroom zoveel mogelijk lokaal in te zetten. Met onze kennis over energiemarkten, smart grids, opslag en conversie helpen wij lokale initiatieven op weg naar lokaal en zelfvoorzienend energiesysteem.

Meer informatie
<span>Lokale overheden</span> en netbeheerders

Lokale overheden en netbeheerders

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijk opgaven van dit moment. Een uitdagende puzzel, waarbij we voor elektriciteit van centrale fossiele productie toewerken naar een decentrale, duurzame en hernieuwbare energievoorziening. Een cruciale schakel is ons (landelijke) elektriciteitsnetwerk, waarmee we de opgewekte stroom daadwerkelijk transporteren naar die plekken waar het gebruikt wordt. Om de transitie betaalbaar te houden, zullen we het net dan ook slimmer en efficiënt moeten gaan gebruiken. Dit gaat alleen niet vanzelf en vraagt samenwerking tussen overheden, netbeheerders en de markt. Repowered spreekt de taal van zowel de publieke sector als de markt en kan hiermee lokale oplossingsrichtingen en concepten voor flexibiliteitsoplossingen vormgeven en regisseren.

Meer informatie