Route naar een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem

Beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet vormt een bedreiging voor de duurzame energie ambities van gemeenten en provincies. Vanuit Repowered stimuleren en initiëren wij projecten die op lokaal niveau het elektriciteitsnet ontlasten. Onze kennis zetten wij graag in om lokale overheden, netbeheerders en maatschappelijk organisatie te ondersteunen bij de zoektocht naar een lokaal duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem.

Hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen

  • Inzichtelijk maken uitdaging rondom netschaarste
  • Aandragen oplossingsrichtingen om het elektriciteitsnet te ontlasten
  • Haalbaarheidsanalyse flexibiliteitsoplossingen
  • Doorrekenen business case voor opslag en conversie
  • Initiëren en aanjagen lokale smart grid oplossingen

Uit de eerste concepten van de Regionale Energie Strategieën (RES) blijkt dat regio's vooral inzetten op zon als bron voor hernieuwbare opwek in 2030. Helaas laat de praktijk zien dat in verschilleden regio's het elektriciteitsnet de piekbelasting van zon niet kan transporteren. Vanuit Repowered zetten wij in op ontlasting van het elektriciteitsnet door efficiënter gebruik en conversie naar andere vormen van energie.

Efficiënter gebruik van het net Zonneparken worden aangesloten op (of rondom) de piekbelasting van het project. In de praktijk wordt deze piek slechts een aantal keren per jaren gehaald. Door batterijen te integreren bij zon wordt het opwekprofiel van afgevlakt en geleider ingevoegd, hiermee creeren we extra ruimte op het net.

Conversie Door zonne-energie om te zetten in b.v. waterstof of warmte wordt het elektriciteitsnet ontzien. Repowered kan de verschillende scenario's voor u doorrekenen en laten zien wat de haalbaarheid van de verschillende oplossingsrichtingen is.

Smart Grids Op lokaal niveau kunnen slimme hardware en softwareoplossingen worden geïntegreerd en gecombineerd in smart grids. Door juiste afstemming van vraag en aanbod te stimuleren kunnen lokale communities op deze manier actief bijdragen aan het balanceren van het energiesysteem.

Wilt u weten hoe flexibiliteitsoplossingen de energietransitie kunnen versnellen?

Doe de flexcheck.

Naar de flexcheck