Als gevolg van netschaarste is teruglevering niet mogelijk

Heeft u een negatieve transportindicatie ontvangen, of wilt u een nieuw opwekproject realiseren in een gebied met netschaarste? Repowered helpt u graag om de mogelijke alternatieven voor netinvoeding te verkennen en de impact op uw business case door te rekenen.

Alternatieven voor terugleveren aan het net

  • Lokale inzet van de opgewekte stroom
  • Omzetting naar waterstof

Netschaarste

Als ontwikkelaar of initiatiefnemer van een duurzaam energieproject wordt het steeds lastiger om transportcapaciteit te boeken op het elektriciteitsnetwerk. In steeds meer gebieden kunnen de netbeheerders geen nieuwe projecten meer aansluiten op het bestaande elektriciteitsnetwerk. De schaarste op het elektriciteitsnet zal de komende jaren in omvang toenemen en mogelijk deels ook blijvend zijn. Gelukkig zijn er alternatieven voor directe levering aan het net. Zo kijken wij graag samen met u of het mogelijk is de opgewekte stroom direct lokaal te verbruiken en zo netinvoeding te voorkomen. Ook kunt u de lokaal opgewekte stroom omzetten in bijvoorbeeld waterstof. Repowered helpt u graag verder om te verkennen welke alternatieven voor uw project mogelijk zijn.

Actuele stand van zaken netschaarste Kijk voor actuele informatie over de beschikbare transportcapaciteit in uw regio op:

Toch zonnestroom opwekken in gebieden met netschaarste?

Doe de flexcheck.

Naar de flexcheck