Smart Grids

De energietransitie is in volle gang. Energie wordt steeds vaker decentraal opgewekt en dat vraagt om een nieuwe manier van energie produceren, inkopen, gebruiken, terug leveren en opslaan. Repowered biedt vooruitstrevende en kostenbesparende oplossingen onder de noemer Smart Grid.

Smart grids, de voordelen

  • De verschillende duurzame energiebronnen (wind, zon en biomassa) worden beter benut;
  • Het openbare energienet wordt beter ondersteund en minder belast;
  • Minder afhankelijk van het openbare net en van fossiele brandstoffen.

IANOS – Integrale oplossingen voor eilanden

Op het Nederlandse Waddeneiland Ameland zijn serieuze ambities om het energiesysteem te verduurzamen. Op een eiland is het daarbij logisch te zoeken naar oplossingen waarmee het systeem niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijk van externe bronnen wordt. Repowered gaat helpen om op Ameland een systeem dat duurzaam, betrouwbaar en onafhankelijk is te bouwen.

Meer over IANOS – Integrale oplossingen voor eilanden
Alle cases

Smart Grids

Geleidelijke opbouw

Smart Grids worden opgebouwd door bedrijven en energiebronnen (zoals windturbines en zonnepanelen) te koppelen tot een gezamenlijk systeem, dat zich zoveel mogelijk zelf voorziet van energie. Een aantal bedrijven binnen zo’n Smart Grid kan om te beginnen een smart cell vormen. Zo is het systeem van klein naar groter steeds verder uit te bouwen. Juist door eerst kleine stappen te zetten, kunnen waardevolle lessen worden geleerd. Klein beginnen heeft ook als voordeel dat elke stap te overzien is, en dat niet van meet af aan onomkeerbare (beleids-) beslissingen genomen hoeven te worden. Repowered denkt graag mee over deze geleidelijke ontwikkeling van kennis, beleid en systemen.

Smart Grid

Bij de ontwikkeling van Smart Grids moet alles in elkaar grijpen: overheids-beleid, juridische mogelijkheden en technologische expertise. Repowered heeft intensieve contacten met verschillende partners welke koploper zijn in hun gebied. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de nieuwste technieken worden gebruikt en dat de vereiste ervaring wordt ingebracht om uw project te doen slagen. Onze ervaringen en contacten stellen we graag ter beschikking aan partijen die Smart Grids willen realiseren. Daarbij valt te denken aan industriële plants, utiliteitsgebouwen, tuinders en koelhuizen.

Snel inzicht in de haalbaarheid en het rendement van uw zonproject?

Doe de flexcheck.

Naar de flexcheck