Geïntegreerde waterstofproductie vanuit zonnepark

In Noord-Nederland zijn er torenhoge ambities op het vlak van duurzame energieproductie. Dat is mooi, maar niet altijd en overal goed in te passen in het net. Omzetting van zonnestroom in waterstof kan dan een effectieve manier zijn om toch meer duurzame energieproductie te bewerkstelligen.

In de regio Noord-Nederland is al veel duurzaam vermogen geïnstalleerd, en er zijn serieuze ambities om nog veel meer te bouwen. Vaak staat een nieuwe installatie wel in de buurt van transportcapaciteit, maar soms ook niet. In dat geval kan de productie van groene waterstof een manier zijn om toch duurzame energie te produceren.

Waterstof produceren uit elektriciteit kan via elektrolyse. Omdat een elektrolyser duur is, zijn de meeste projecten er op gericht om een systeem te bouwen waarbij de productie zo continu mogelijk is. Dat past natuurlijk niet bij het productieprofiel van een zonne-installatie. Repowered ontwikkelt daarom een concept dat uitgaat van een relatief goedkope elektrolyser en een zonnepark waarvan de vermogens dusdanig op elkaar afgestemd zijn dat de productiekosten van waterstof geminimaliseerd worden.

Na een eerste ontwerp op hoofdlijnen ontwikkeld te hebben, gaat Repowered binnenkort op het Energy Transition Centre (EnTranCe) een proef uitvoeren met een speciaal voor dit concept geselecteerde elektrolyser. Doel is om binnen enkele jaren op te schalen naar een demo-installatie in Noord-Nederland.

Contact opnemen

Benieuwd of waterstofproductie voor jou een goede optie is?

Doe de flexcheck.

Naar de flexcheck