Groene Waterstofbooster

De directe productie van groene waterstof in Nederland lijkt moeilijk van de grond te komen, grotendeels door de nog relatief grijze energiemix die wij in Nederland hebben. Het project groene waterstofbooster heeft als doel directe groene waterstofproductie in een stroomversnelling te brengen.

Repowered heeft het Solarflex H2 concept ontwikkeld dat gebaseerd is op directe waterstofproductie uit lokaal opgewekte zonne-energie. In samenwerking met Solarfields wordt onderzocht of het Solarflex H2 concept kan worden toegepast op een grootschalig zonnepark dat geen aansluiting kan krijgen op het elektriciteitsnet. Dit onderzoek is nog volop bezig en vindt plaats verdeeld over drie fases: Haalbaarheidsstudie, Conceptvalidatie met testopstelling en Subsidie aanvraag.

Fase 1: Haalbaarheidsstudie (Afgerond)

In fase 1 van dit project heeft Repowered onderzocht in hoeverre het concept Solarflex H2 juridisch, technisch en financieel haalbaar is, indien toegepast op een grootschalig zonnepark zonder netaansluiting. De locatie van de beoogde installatie is samen met Solarfields gekozen nabij Hoogeveen, waar in de komende jaren een waterstofwijk wordt gebouwd. In de waterstofwijk zal een vraag naar waterstof ontstaan, wat gekoppeld kan worden aan het Solarflex H2 concept.

Het ontbreekt momenteel aan concrete wet- en regelgeving voor waterstof, wat nodige onzekerheid geeft over de juridische aspecten van dit project. Echter lijken er op dit moment geen onoverkoombare juridische barrières voor het bouwen van een gecombineerd waterstofproductielocatie uit zon-PV.

De technische haalbaarheid van deze installatie wordt vastgesteld met behulp van een optimale dimensionering van de elektrolyser, het zonnepark en de potentiele opslag. Repowered heeft een economisch model ontwikkeld waarin de waterstofinstallatie en de omvang van de PV-installatie kosten-optimaal worden gedimensioneerd aan de hand van een bepaalde waterstofvraag. Technisch is het concept op deze locatie haalbaar. Echter, door de grote seizoensgebonden verschillen in productie en vraag, is aanzienlijke opslagcapaciteit nodig wat lokaal niet haalbaar lijkt. Opslag van een dagproductie in combinatie met ofwel een centrale grote opslagcapaciteit, ofwel met een waterstof backbone, zou het balanceren van een seizoenprofiel wel haalbaar maken.

Door de waterstofvraag schaalbaar in de business case door te rekenen, zijn potentiële schaalvoordelen gedefinieerd. Daarnaast zijn verschillende scenario’s uitgewerkt waarin de onrendabele top wordt uitgerekend die mogelijk gesubsidieerd kan worden om het project kostendekkend te laten draaien. Investeringssubsidies lijken onder de huidige financiële omstandigheden noodzakelijk om het project financieel haalbaar te maken. Door mogelijke kostendalingen van zowel PV als elektrolyser techniek, is op termijn subsidieloze waterstofproductie uit zon mogelijk.

Fase 2: Concept validatie met testopstelling (in uitvoering)

In fase 2 van dit project zal Repowered het Solarflex H2 concept valideren met een testlocatie op EnTranCe. Hier zal een elektrolyser worden getest in combinatie met een regelbare voeding om een zonprofiel na te bootsen. De prestaties van de elektrolyser onder deze omstandigheden zullen worden gemonitord en geanalyseerd, om vervolgens mee te nemen in de Solarflex H2 business case voor het zonnepark nabij Hoogeveen.

Fase 3: Subsidie aanvraag (in afwachting)

Voordat een aanvraag voor SDE-subsidie kan worden gedaan, moeten alle benodigde vergunningen zijn toegewezen. Parallel aan fase 2 gaan we binnenkort de aanvraag van de benodigde vergunningen voorbereiden.

Contact opnemen

Benieuwd of waterstofproductie voor jou een goede optie is?

Doe de flexcheck.

Naar de flexcheck